Algemene voorwaarden fotosessies Meredith Thorina

 1. Foto’s gemaakt door Meredith Fotografie kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve mij hiervan op voorhand op de hoogte te brengen.
 2. Door het storten van het voorschot gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden en de offerte voorgesteld in de e-mails.
 3. Een fotosessie of huwelijksreportage wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot van 30%. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulatie van een sessie rekenen we bovenop het voorschot kosten aan omdat we de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld krijgen. Voor portretsessies is dit 50€ voor afzegging de avond voordien, 100€ voor afzegging de dag van de sessie zelf.
 4. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 5. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen. De afgesproken prijzen in de e-mail communicatie blijft van tel voor mensen die geboekt hebben.
 6. De foto’s worden pas bewerkt en alle foto’s worden pas gedeeld nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.
 7. Een fotosessie van Meredith Thorina Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Een deel van de portretsessies en gezinssessies (40€) wordt apart gefactureerd als licentie voor gebruiksrecht (dit heeft geen invloed op de totaalprijs zoals aangegeven op de site). De foto’s blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 8. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.
 9. De foto’s worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere. De foto’s worden nooit in RAW formaat geleverd.
 10. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. De fotograaf wordt immers geboekt voor het volledige werk (voorbereiding, shoot en retouching). Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto’s betreft.
 11. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering door de logistieke dienst.
 12. Bestellingen kunnen enkel worden gemaakt via mail. De bestelling is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.
 13. De werkuren en consultancy van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door Meredith Thorina Fotografie kan enkel via mij gedrukt worden.

Specifieke huwelijksvoorwaarden

 1. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot
  terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.
 2. Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 6 maanden van de huwelijksdatum door de klant, wordt een annulatiekost van 300€ bovenop het voorschot aangerekend.
 3. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 4. Alle andere algemene voorwaarden hierboven en hieronder vermeld zijn toepasselijk op huwelijksreportages.
Scroll naar boven